Κυριακή 15 Ιουνίου 2014

Μείωση εσόδων 7,7% και μείωση ζημιών 58,6% το 2013 για τα ΕΛΤΑ

Συρρίκνωση εσόδων, αλλά και ζημιών παρουσίασαν τα ΕΛΤΑ το 2013. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο ομίλου (μητρική + θυγατρικές), τα έσοδα των ΕΛΤΑ έφτασαν πέρσι τα 387,6 εκατ., έναντι 419,9 εκατ. το 2012, ήτοι μείωση 7,7%.

Αντίστοιχα, μείωση υπέστησαν και οι ζημιές προ φόρων, οι οποίες ανήλθαν στα 6 εκατ., έναντι 14,5 εκατ. το 2012, ήτοι μείωση 58,6%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 364,9 εκατ., έναντι 400,5 εκατ. το 2012, μειωμένος κατά 8,9%, ενώ οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 5,3 εκατ., έναντι ζημιών 5,9 εκατ. το 2012. Οι ζημιές των 5,3 εκατ. θεωρούνται "εντός στόχου" από την πλευρά της διοίκησης του οργανισμού. 

Πολύ μεγάλη είναι και η πτώση στις δαπάνες προσωπικού. Έτσι, το 2013, αυτές (σε επίπεδο ομίλου) ανήλθαν στα 270,9 εκατ., έναντι 305,3 εκατ. το 2012. Μάλιστα, στα τέλη του περασμένου έτους, ο όμιλος των ΕΛΤΑ απασχολούσε 8.159 άτομα, έναντι 9.230 το 2012.

Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Όπως περιγράφει στην οικονομική έκθεση του 2013 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κωστής Μελαχροινός (φωτό), «οι συνέπειες της απελευθέρωσης του κλιμακίου βάρους των 50 γρ. από 01/01/2013 είναι σημαντικές, καθώς το τμήμα της αγοράς που άνοιξε στον ανταγωνισμό αντιστοιχεί σε υψηλό ποσοστό των ταχυδρομικών εσόδων των ΕΛΤΑ. Παρατηρούνται ήδη κινήσεις του ανταγωνισμού προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης σε αυτόν πελατών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση ασκεί περαιτέρω πιέσεις στα έσοδα των ΕΛΤΑ από την κύρια δραστηριότητά τους, την αλληλογραφία, η οποία αντιπροσωπεύει το 70% των εσόδων τους.

Σημαντική επιπλέον απειλή για τα έσοδα των ΕΛΤΑ αποτελεί και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα η αποκλειστικά πλέον ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω του διαδικτύου.

Δε θα πρέπει να παραληφθεί η τάση συγκέντρωσης (μέσω των σχετικών συνενώσεων) που κυριαρχεί στον τραπεζικό κλάδο της εγχώριας οικονομίας. Οι απορρέουσες για τις τράπεζες (από τις σχετικές  εξαγορές και συγχωνεύσεις) συνέργειες και οικονομίες κλίμακας έχουν από την άλλη πλευρά αρνητική επίδραση στα έσοδα αλληλογραφίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Στο μέλλον μάλιστα η συμπίεση των σχετικών εσόδων για την επιχείρηση αναμένεται να ενταθεί ως αποτέλεσμα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και ενοποίησης των λειτουργιών των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Λόγω του δυσχερούς οικονομικού περιβάλλοντος εντείνονται παράλληλα οι πιέσεις για αύξηση των πιστώσεων εκ μέρους των πελατών και συνεπώς οι πιέσεις ρευστότητας στην επιχείρηση. Στους σχετικούς κινδύνους πρέπει να προστεθούν και τα πιθανά προβλήματα από τη μείωση της πιστωτικής αξιοπιστίας των πελατών».

Οι προτεραιότητες

Όσον αφορά τις προτεραιότητες των ΕΛΤΑ, ο κ. Μελαχροινός αναφέρει ότι «η διαμόρφωση νέου και διαφοροποιημένου μείγματος προϊόντων, αλλά και η δυναμική ανάπτυξη και προώθηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαφοροποιημένων καναλιών θα συμβάλλουν στη συμμετοχή των ΕΛΤΑ σε νέες αγορές, καθώς και στη διεκδίκηση επιπλέον μεριδίων υφιστάμενων αγορών.

Η αξιοποίηση επιπλέον της θέσης της Εταιρείας ως ΦΠΚΥ, η αντιστάθμιση του κόστους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας, ο ανασχεδιασμός και η αναδιοργάνωση των δικτύων διανομήςκαι η συνολικότερη αξιοποίηση της πελατειακής βάσης αποτελούν άξονες αύξησης των εσόδων των ΕΛΤΑ.

Εντός του 2014 και για τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία έχει σχεδιάσει δράσεις περαιτέρω περιορισμού του κόστους, παρά τη σημαντική μείωση που έχει ήδη επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σχεδιάζεται η μείωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς μέσω της περαιτέρω αναδιοργάνωσης και αυτοματοποίησης του δικτύου διαλογής και διανομής, ο λειτουργικός ανασχεδιασμός και ο εξορθολογισμός του δικτύου λιανικής, ο περιορισμός της χιλιομετρικής αποζημίωσης των πρακτόρων και των αποζημιώσεων των ταχυδρομικών εργολάβων, η μείωση των αμοιβών μεταφοράς χρηματαποστολών και λοιπών αμοιβών τρίτων, η εξοικονόμηση στο κόστος συντήρησης και λοιπές ενέργειες».  


Πηγή: Metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου