Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Μερίδιο αγοράς 55,4% για τα ΕΛΤΑ, 44% για τις εταιρείες ταχυμεταφορών

 
H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ( EETT ) δημοσίευσε την ετήσια Έκθεση Επισκόπησης Αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το έτος 2012.
Η έκθεση παρουσιάζει την πορεία των δύο εποπτευόμενων αγορών μέσα από την παράθεση δεδομένων, αναλυτικών πινάκων και συγκριτικών στοιχείων με τις αντίστοιχες αγορές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα βασικά μεγέθη τους να έχουν ως εξής: 
-Ο αριθμός των συνδρομητών με σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσίασε σημαντική άνοδο (8,9%), φθάνοντας στο τέλος του έτους τα 2,7 εκατ. συνδρομητές, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων (99%) διαθέτει ευρυζωνική πρόσβαση. Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στη χώρα προσέγγισε ποσοστό 24% του πληθυσμού, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και συγκλίνοντας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
-Οι ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν αύξηση κατά 10,7%, ανερχόμενες σε 13,4 εκατ. στο τέλος του 2012, έναντι 12,1 εκατ. το 2011. Τον Οκτώβριο του 2012, η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό ανήλθε στο 118% έναντι 111% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
-Στην ταχυδρομική αγορά, η πτώση στα έσοδα και το πλήθος των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων που είχε ξεκινήσει από το 2009, συνεχίστηκε και το 2012 με τον κλάδο της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας να έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση. Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν πτώση κατά 10,7% και ο διακινούμενος όγκος κατά 12,5%. 

-Τα ΕΛΤΑ παρέμειναν κυρίαρχος παίκτης με μερίδιο 55,4% επί των εσόδων της αγοράς, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών αύξησαν το μερίδιό τους στο 44% και οι επιχειρήσεις με ειδική άδεια κατείχαν το 0,6%.
Στο τέλος του έτους, ο αριθμός των επιχειρήσεων με γενική άδεια (ταχυμεταφορές) που ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο της ΕΕΤΤ ανήλθε σε 466 και των επιχειρήσεων με ειδική άδεια σε 8.
Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ, ενότητα Στοιχεία Αγοράς / Ετήσια Επισκόπηση Αγορών από την ΕΕΤΤ, στη διεύθυνση: http://www.eett.gr.
Πηγή: Metaforespress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου