Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013


«Σωσίβιο» για τις «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ» προσφέρει η μητρική εταιρεία, τα ΕΛΤΑ. Ως τα τέλη του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση της συγχώνευσης της θυγατρικής με τη μητρική εταιρεία, έπειτα κι από τα εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα του 2012.
Πέρσι, οι “Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ” αναγκάστηκαν να κλείσουν 11 καταστήματα, έναντι συνόλου 29, διευρύνοντας ωστόσο τα πρακτορεία. Σε επίπεδο εσόδων σημείωσαν κάμψη 15,3% (22,8 εκατ. ευρώ από 26,9 εκατ.), μεγαλύτερη από τις λοιπές ανταγωνίστριες εταιρείες, με τις καθαρές ζημιές να εκτοξεύονται στα 8,6 εκατ., έναντι μόλις 0,6 εκατ. το 2011.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Σταύρο Ιγνατιάδη, “η εταιρεία θα βελτιώσει τα μεγέθη της το 2013, αφού μόνο από τη μη πρόσληψη συμβασιούχων ΑΣΕΠ θα εξοικονομηθούν 3,8 εκατ.”.
Δεδομένης της συρρίκνωσης των ταχυδρομικών αντικειμένων, η διοίκηση των “Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ” αύξησε σημαντικά τις προβλέψεις απόεπισφαλείς απαιτήσεις στα 1,2 εκατ., έτσι ώστε να καλύψει το ενδεχόμενο μη είσπραξης των απαιτήσεων στο τρέχον, αλλά και τα επόμενα έτη.
Υπενθυμίζεται ότι, το 2012, ο ταχυδρομικός κλάδος παρουσίασε κάμψη εσόδων 12,3% (τα έσοδα έφτασαν συνολικά τα 562 εκατ.), εκ των οποίων τα 220 εκατ. αποτελούν έσοδα του κλάδου των ταχυμεταφορών.
Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινήθηκαν ανήλθαν στα 500 εκατ., έναντι 590 εκατ. το 2011, μειωμένα κατά 15%, ενώ τα διακινηθέντα αντικείμενα των ταχυμεταφορών έφτασαν τα 43 εκατ., μειωμένα κατά 10%, σε σχέση με το 2011.
Φώτης Φωτεινός
Πηγή:Metaforespress

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΕΛΤΑ: Ζημιές 9,2 εκατ. το 2012


Επιστροφή στις… ζημιές για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Τα ΕΛΤΑ σημείωσαν πέρσι καθαρές ζημιές 9,2 εκατ. ευρώ, έναντι οριακών κερδών το 2011, απόρροια της σημαντικής πτώσης του κύκλου εργασιών κατά 13,4%.
Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 419,9 εκατ., έναντι 484 εκατ. το 2011. Ωστόσο, ζημιές αναμένονται και το 2013-14, με εκτιμήσεις μεταξύ 20 – 25 εκατ. ετησίως.
Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα συρρίκνωσης εσόδων των ΕΛΤΑ αποτελούν οι τράπεζες. Οτραπεζικός κλάδος, που αποτελεί την κατηγορία “Μεγάλων Πελατών”, με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στα έσοδα των ΕΛΤΑ, μειώθηκε πέρσι 14,1%, σε σχέση με το 2011.
Σημαντική απειλή αποτελεί και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα η αποκλειστική πλέον ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων, μέσω του διαδικτύου.
Σε επίπεδο λειτουργικού κόστους, με τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 19 εκατ., ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται εσωτερική αναδιοργάνωση, με κατάργηση και ενοποίηση θέσεων ευθύνης και διευθύνσεων. Παράλληλα, εξετάζεται το κλείσιμο 84 καταστημάτων, κυρίως μονοπρόσωπων, έως τα τέλη του 2014.
Προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια εσόδων, η διοίκηση των ΕΛΤΑ (διευθύνων σύμβουλος Κωστής Μελαχροινός) διερευνά κανάλια εναλλακτικών πωλήσεων, όπως ενίσχυση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσίες ΚΕΠ από καταστήματα του οργανισμού.
Η ταχυδρομική υποδομή των ΕΛΤΑ αποτελείται από 778 καταστήματα και 731 πρακτορεία, τα οποία μειώθηκαν πέρσι 1,6% και 3,3% αντίστοιχα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε φάση αποκρατικοποίησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. 
Βασικά οικονομικά μεγέθη ομίλου ΕΛΤΑ
Σε εκατ. ευρώ
2012
2011
Έσοδα
419,9
484,2
Κέρδη - ζημιές
-9,2
0,04
Ίδια κεφάλαια
40,7
101,5
Υποχρεώσεις
629,8
674,3
Προσωπικό
9.230
10.248
. Πηγή: Metaforespress